În instalaţiile moderne cu cazane de mare presiune si circuite executate din diferite metale, alegerea corectă a tratamentului apei este de mare importanţă. Aceste necesităţi industriale sunt reglementate de legi ale mediului înconjurător stricte care obligă căutarea, evaluarea şi aplicarea, acolo unde este posibil, a tratamentelor alternative.

   Metode convenţionale de tratament au fost aplicate pentru mult timp cu diferite grade de succes şi fără îndoială, vor continua pentru mult timp de acum încolo. Totuşi există un număr mare de manageri din inginerie care, confruntându-se în trecut cu realitatea tratamentelor comode, limitările acestora şi consecinţele negative asupra longevităţii uzinelor, cer acum tratamente îmbunătăţite, fără riscuri pentru operatori, manageri sau mediul înconjurător.

   Tehnologia
HELAMIN® consistă dintr-un sistem multicomponent de chimicale pentru întreţinerea întregului sistem de apa-aburi. Fiecare componentă acţionează diferit în tratament, iar combinând aceste componente se obţin rezultate fără egal.

   Inhibarea coroziunii şi nivelele neîntrecute de pasivizare a metalului sunt punctele forte ale tehnologiei
HELAMIN®. Succesele noastre incontestabile au fost obţinute în mai multe ţări, în cele mai multe, dacă nu chiar în toate sectoarele industriei, în expunerea la apă de calitate superioară şi inferioară, cu sau fără deaerare termală, în uzine vechi şi noi, atât în cazane curate, cât şi în cele murdare.

   Tehnologia
HELAMIN® oferă tratament de înaltă performanţă pentru toate nivelele de presiune din cazane, eliminând limitările care afectează metodele de tratament normale şi determinând economii substanţiale în producerea aburului.